Studium bez školného a stipendium

Studium bez školného

Jsme nestátní střední školou pro velmi dobré žáky, kteří mají zájem studovat všeobecné gymnázium s lékařským a přírodovědným zaměřením. S ohledem na členství ve skupině PRIGO a naši snahu o zvýšení dostupnosti vzdělání je všem žákům bez vážných kázeňských prohřešků, kteří zahájí studium ve školním roce 2021/2022, na základě rozhodnutí ředitele školy, školné hrazeno ze stipendijního fondu. Studium bez školného je garantováno po celou dobu studia. Standardní školné je přitom stanoveno na 9.900 Kč měsíčně.

Stipendium

Stipendijní fond PRIGO umožňuje poskytovat sociální i prospěchová stipendia nebo financovat školné jednotlivých žáků a studentů, popřípadě zajistit snížení nebo prominutí školného u některého oboru nebo i u celé školy ze skupiny PRIGO. Zároveň je využíván k podpoře projektové i občanské či charitativní činnosti žáků, studentů i pedagogů skupiny PRIGO na základě schválených projektů. Stipendijní fond PRIGO umožňuje získat grantové prostředky i třetím osobám mimo skupinu PRIGO, pokud jsou splněny zadávací podmínky. O udělení stipendijních prostředků rozhoduje Strategická rada PRIGO (SRP).

Lékařské a přírodovědné gymnázium PRIGO PRAHA poskytuje prospěchová nebo projektová stipendia. Prospěchové stipendium obdrží každý žák nebo student bez vážných kázeňských prohřešků, na základě stipendijního řádu. Obvyklá výše prospěchového stipendia se pohybuje mezi 500 až 2.000 Kč měsíčně. Projektové stipendium obdrží každý žák nebo student, který obhájí svůj vědecký, nebo jiný projekt a zaváže se k jeho řešení. Obvyklá podpora projektů je mezi 10.000 až 50.000 Kč ročně.

Za úspěšnou reprezentaci našeho gymnázia nebo v případě složení maturitní zkoušky s vyznamenáním jsou také udělována zajímavá stipendia.