Profilace

Jako jediné gymnázium v regionu se soustředíme na rozšířenou výuku předmětů souvisejících s lékařskými a přírodovědnými obory a přípravou pro přijímací řízení a studium na vysokých školách tohoto zaměření. Gymnázium spolupracuje s pedagogy z přírodovědných, lékařských, farmaceutických a veterinárních fakult a naši žáci se zapojují do mnoha projektů z této oblasti. Na rozdíl od středních škol zdravotnického a podobného zaměření nepřipravujeme žáky na výkon souvisejících povolání po střední škole, ale soustředíme se zcela na možnost dalšího studia na univerzitách zmíněného směru. K tomuto vedeme a motivujeme žáky školními i mimoškolními aktivitami. Vychováváme však absolventa, který kromě přírodovědného zaměření bude mít také vysoké jazykové kompetence a obecný společensko-kulturní přehled, což mu umožní hlásit se po ukončení gymnázia na jakoukoliv vysokou školu. Rozhodnutí je vždy na samotném žákovi, který zejména ve vyšších ročnících vhodnou volbou ze široké škály volitelných předmětů přizpůsobuje své zaměření preferencím ohledně volby vysoké školy.

Aktuálně žákům nabízíme dvě profilace související se zaměřením gymnázia. Jedná se o profilaci směrem k lékařským, farmaceutickým a veterinárním oborům a o profilaci směrem k oborům přírodovědným a technickým. Naši žáci se profilují prostřednictvím vhodné volby volitelných předmětům ve druhém, třetím a čtvrtém ročníku. S vhodnou volbou předmětů jim pomohou výchovný poradce a pedagogové vyučující jednotlivé volitelné předměty.

Prohlédněte si učební plán.