Obecné informace

Lékařské a přírodovědné GYMNÁZIUM PRIGO PRAHA je součástí skupiny škol PRIGO, která má již více než 25letou zkušenost s poskytováním všeobecného gymnaziálního vzdělávání. LPG PRIGO PRAHA se pak zaměřuje na ty žáky, kteří se cítí být profilováni směrem k přírodním vědám a příbuzným disciplínám. Výuka, která je ukončená maturitou, probíhá pouze v denní formě na základě Školního vzdělávacího programu, který je vytvořený v souladu s povinným Rámcovým vzdělávacím programem vycházejícím ze zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).  Naše žáky připravujeme zejména na dalším studium na vysokých školách, a to nejen v Česku, ale také v zahraničí. PRIGO spolupracuje s více než 20 zahraničními školami, počínaje Velkou Británií, Francií, Německem a Rakouskem, přes americké školy a několika čínskými školami konče (klikněte zde). Naše žáky podporujeme také v jejich mimoškolních aktivitách, které jsou důležitým předpokladem pro jejich uplatnění na zahraničních vysokých školách, ale také pro uplatnění v dalším životě jako takovém.

Gymnázium čtyřleté – obor Gymnázium 79-41-K/41

Obor všeobecného čtyřletého gymnázia se zaměřuje na nadané žáky, kteří se rozhodli nastoupit ke studiu na gymnázium po skončení povinné školní docházky na základní škole. Jedná se o žáky, kteří chtějí mít klasické gymnaziální vzdělání, ale cítí se být profilováni směrem k přírodovědným disciplínám.

Informace o přijímacím řízení se dozvíte zde.