Obecné informace o přijímacím řízení

První kolo přijímacího řízení

Termín pro podání přihlášky v prvním kole přijímacího řízení

Nejzazší termín pro podání přihlášky pro školní rok 2021/2022 je stanoven na 1. 3. 2021. Přihlášku posílejte poštou doporučeně na předepsaném tiskopise (ke stažení zde) s podacím razítkem nejpozději ze dne 1. 3. 2021. Přihlášku můžete také naskenovat a poslat do 1. 3. 2021 na e-mail praha@prigo.cz a originál doložit v den přijímací zkoušky.

Dny otevřených dveří

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci byl den otevřených dveří plánovaný na 6. 2. 2021 zrušen.  
Individuální návštěvu si však můžete domluvit kdykoliv na kontaktním telefonním čísle nebo e-mailu uvedeném zde.

Termíny přijímacích zkoušek pro první kolo přijímacího řízení

Přijímací zkoušky pro školní rok 2021/2022 v prvním kole přijímacího řízení proběhnou v budově Lékařského a přírodovědného GYMNÁZIA PRIGO PRAHA (Školní 338, 273 08 Pchery) ve dnech 3. 5. 2021 a 4. 5. 2021. Náhradní termíny pro omluvené uchazeče jsou 2. 6. 2021 a 3. 6. 2021. Pozvánka k jednotné přijímací zkoušce, kterou v našem systému vystavuje CERMAT, a další informace o konání školní přijímací zkoušky, případně rozhodnutí ředitele školy o uznání přijímací zkoušky, budou uchazeči zaslány školou písemně poštou a zároveň e-mailem nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky, tj. do 19. 4. 2021, v závislosti na vygenerování pozvánky CERMATem (změna vyhrazena).