Talentovaní žáci

Podstatou a klíčovým úkolem našeho gymnázia je nejen zajistit úspěšný profesní život žáka prostřednictvím jeho vzdělání a přípravy na maturitu nebo další studium na vysoké škole, ale také podporovat jeho všestranný rozvoj vhodným mixem jak školních, tak mimoškolních aktivit. V řadách našich žáků se setkáváme s aspiranty na studium lékařských, veterinárních nebo farmaceutických oborů, kteří i při všeobecném gymnaziálním vzdělávání projevují hlubší zájem o matematiku, fyziku, chemii, biologii nebo např. geografii či technické obory. U těchto talentovaných žáků jejich zájem podporujeme a pomáháme jim nalézt vhodnou specializaci tak, aby se jejich nadání mohlo co nejlépe rozvinout. Pracujeme také s žáky, kteří jsou nadáni tzv. dvojí výjimečností, a pomáháme jim s ní pracovat, a to i díky našemu specializovanému pracovišti CEMNAS při Vysoké škole PRIGO.