Mezinárodní spolupráce

Naši žáci budou mít možnost zapojit se do projektu DofE – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (The Duke of Edinburgh’s International Award). Cílem programu je podpořit komplexní rozvoj schopností a dovedností mladých lidí ve věku 14 až 24 let přes dlouhodobé a pravidelné aktivity ve čtyřech provázaných oblastech, kterými jsou rozvoj talentu, sportu, dobrovolnictví a dobrodružná expedice ve třech úrovních. Účastníci mohou při splnění programu získat mezinárodně uznávaný certifikát DofE.

PRIGO spolupracuje s více než 20 zahraničními školami, počínaje Velkou Británií, Francií, Německem a Rakouskem přes americké školy a několika čínskými školami konče. Mezinárodní výměna žáků, studentů a pedagogů přispívá k dalšímu rozvoji jejich jazykových kompetencí a vzdělávání na našich školách pak získává mezinárodní rozměr. Žákům, studentům i pedagogům nabízíme krátkodobé i delší studijní pobyty a pracovní stáže v zahraničí.