Mentoring

Jednou z priorit konceptu PriorityGO, který uplatňujeme na všech školách PRIGO, je osobní přístup. S ohledem na propojení škol skupiny PRIGO máme unikátní možnost nabídnout našim studentům zapojení do nového systému BuddyGo, který posouvá slovní spojení „osobní přístup“ na novou úroveň. Cílený mentoring tohoto systému propojuje rozdílné stupně vzdělávání skupiny škol PRIGO, a rozvíjí tak u studentů v dnešní době velmi ceněné vlastnosti, jakými jsou zodpovědnost a aktivita na straně mentorů, a zároveň vede ke snazší integraci mentorovaných.

Na to, jak vypadá mentoring ve školách PRIGO, se můžete podívat zde.