Studium bez školného a se stipendiem

Na Lékařském a přírodovědném GYMNÁZIUM PRIGO PRAHA v obci Pchery poskytujeme bezplatné vzdělání s možností získání stipendia. Zaměřujeme se na studium ve čtyřletém oboru v profilacích orientovaných na zájemce o studium lékařských a přírodovědných oborů.

S ohledem na naši snahu o podporu dostupnosti vzdělání a členství ve skupině PRIGO je všem žákům bez vážných kázeňských prohřešků, kteří zahájí studium ve školním roce 2021/2022, na základě rozhodnutí ředitele školy, školné uhrazeno ze stipendijního fondu. Studium bez školného je garantováno po celou dobu studia. Standardní školné je přitom stanoveno na 9.900 Kč měsíčně.

Stipendijní fond PRIGO dále umožňuje poskytovat sociální i prospěchová stipendia nebo financovat školné jednotlivých žáků a studentů, popřípadě zajistit snížení nebo prominutí školného u některého oboru nebo i u celé školy ze skupiny PRIGO. Zároveň je využíván k podpoře projektové i občanské činnosti žáků, studentů i pedagogů skupiny PRIGO na základě schválených projektů. Stipendijní fond PRIGO umožňuje získat grantové prostředky i třetím osobám mimo skupinu PRIGO, pokud jsou splněny zadávací podmínky. O udělení stipendijních prostředků rozhoduje Strategická rada PRIGO (SRP).

Lékařské a přírodovědné GYMNÁZIUM PRIGO PRAHA poskytuje prospěchová nebo projektová stipendia. Prospěchové stipendium obdrží každý žák nebo student bez vážných kázeňských prohřešků, na základě stipendijního řádu. Obvyklá výše prospěchového stipendia se pohybuje mezi 500 až 2.000 Kč měsíčně. Projektové stipendium obdrží každý žák nebo student, který obhájí svůj vědecký, nebo jiný projekt a zaváže se k jeho řešení. Obvyklá podpora projektů je mezi 10.000 až 50.000 Kč ročně.

Za úspěšnou reprezentaci našeho gymnázia nebo v případě složení maturitní zkoušky s vyznamenáním jsou také udělována zajímavá stipendia.